Matix Max | Kołton

Loading color scheme

kW to kocioł stalowy spawany zbudowany z atestowanych blach o grubości 8mm,wyposażony w palnik retortowy oraz w elektroniczny zespół sterujący. Korpus kotła składa się z paneli w kształcie prostokąta ułożonych pionowo, równolegle względem siebie przez co kocioł posiada zwartą budowę a zarazem dużą powierzchnię konwekcji. Kotły Matix Max o mocach do 400 posiadają palnik przeznaczony do spalania pelletu pochodzenia niedrzewnego. Natomiast kotły o mocach 520-750 wyposażone są w podajnik spalający węgiel kamienny o granulacji 5- 28 mm. Zaletą kotła jest wysoka sprawność, nieskomplikowana obsługa oraz spełnienie surowych norm ochrony środowiska. swoje zastosowanie znajduje przy ogrzewaniu obiektów o dużych powierzchniach jak np. szkoły, hale przemysłowe, pensjonaty, hotele.

Characteristic
  • Korpus wykonany z atestowanej blachy o grubości 8mm
  • Nowoczesny sterownik z intuicyjnym menu sterujący kotłem i czterema pompami

Equipment
    Standard
  • Wentylator nadmuchowy
  • Podajnik ślimakowy dużych mocy
  • Controller ST-491 (obsługa wentylatora, podajnika ślimakowego, pomp CO i CWU, podłogowej i cyrkulacyjnej, zaworu mieszającego, regulatorów pokojowych K10, ST-290, ST-292, modułów do komunikacji GSM ST-65, internet ST-500, Wi-Fi)
Technical specifications


Downloads
Click on the icon to start the download.

archivo PDF
USER MANUAL
MatixMax