EKODESIGN PROJEKT | Kołton

Loading color scheme

EKODESIGN PROJEKT

Many times you could hear about dozens of advantages of class 5 HEATING boilers - they are, among others, energy-saving, cost-effective and high-efficiency.

However, the European Union has decided to go a step further and prove that heating boilers can be even better. This provision is included in the Ecodesign directive, also referred to as the Ecoproject or the ErP directive. Solid fuel heating boilers have been included in the EU Commission Regulation 2015/1189 of 28 April 2015.

Ecodesign is to enter into force only at the beginning of 2020, but it is worth knowing today the basic changes it is to introduce. For what? Ecodesign is the EU's answer to the problem of very short operation of the device with nominal power - this means that the boiler is only energy-efficient for a small part of the season. After it has elapsed, it works in a standstill or backup mode, which is disadvantageous both in terms of costs for the user and in terms of environmental aspects of exhaust emissions.

The Ecodesign directive introduces new requirements that will have to be met by all heating boilers in 2020. Other models will be permanently withdrawn from sale. The most important issue is of seasonal space heating.

Główne założenia:

Sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza, niż 75% dla kotłów o mocy nominalnej 20 kW lub mniejszej, oraz 77% dla kotłów o mocy znamionowej przekraczającej 20 kW. W dyrektywie zostały również określone wymagania dotyczące emisji tlenku węgla, azotu, organicznych związków gazowych oraz cząstek stałych:

1. Tlenek węgla:

  •    ● kotły z automatycznym podajnikiem - nie więcej niż 500 mg/m3,
  •    ● kotły z ręcznym podawaniem paliwa - nie więcej niż 700 mg/m3.

2. Tlenek azotu:

  •    ● kotły na biomasę - nie więcej niż 200 mg/m3,
  •    ● kotły na paliwa kopalne - nie więcej niż 350 mg/m3.

3. Organiczne związki gazowe:

  •    ● kotły z automatycznym podajnikiem - nie więcej niż 20 mg/m3,
  •    ● kotły z ręcznym podawaniem paliwa - nie więcej niż 30 mg/m3.

4. Cząstki stałe:

  •    ● kotły z automatycznym podajnikiem - nie więcej niż 40 mg/m3,
  •    ● kotły z ręcznym podawaniem paliwa - nie więcej niż 60 mg/m3.

Kotły, które spełnią wszystkie te wymagania otrzymają specjalną etykietę podkreślającą, że to właśnie to urządzenie będzie najbardziej korzystne dla właściciela oraz środowiska naturalnego.