PARP "Wsparcie w ramach dużego bonu" | Kołton

Loading color scheme

PARP "Wsparcie w ramach dużego bonu"

PPHU Kołton spółka cywilna Krzysztof Kołton i Wojciech Kołton zrealizowała w 2014 roku projekt pt. "Innowacje w rozwoju nowych produktów PPHU Kołton”

w ramach programu PARP " Wsparcie w ramach dużego bonu”, współfinansowanego z budżetu państwa w ramach dotacji celowej.