Dofinansowanie projektu z Uni Europejskiej | Kołton

Loading color scheme

Dofinansowanie projektu z Uni Europejskiej

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 2018-01-29

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pn.: "Innowacyjny system optymalizujący strumień powietrza procesowego dedykowany do kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego w tym biomasy” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu: wprowadzenie na rynek innowacyjnych i ekologicznych urządzeń grzewczych firmy PPHU Kołton oraz poprawa wydajności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z zakupem nowoczesnego wyposażenia.

Planowane efekty: w wyniku realizacji projektu PPHU Kołton odniesie następujące korzyści:

- organizacja wydajnego procesu produkcji oraz bezpiecznych miejsc pracy,
- zwiększenie zdolności produkcyjnych Przedsiębiorstwa,
- poprawa dostępności komunikacyjnej Zakładu,
- dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie dotychczasowego rynku zbytu,
- zwiększenie grona docelowych klientów,
- umocnienie wizerunku innowacyjnego podmiotu, tworzącego nowe rozwiązania odpowiadające na potrzeby rynku,
- wzrost przychodów Firmy z tytułu sprzedaży nowych produktów.

Okres realizacji projektu: 1 października 2017 - 30 września 2019
Wartość projektu: 399 750,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 7 148 735,21 zł