Zapytanie Ofertowe nr 1/11/2017 | Kołton

Loading color scheme

Zapytanie Ofertowe nr 1/11/2017

W związku z realizacją projektu potencjalnie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 3.4.4 Dotacje, firma P.P.H.U. KOŁTON S.C. zaprasza do składania ofert

W związku z realizacją projektu potencjalnie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 3.4.4 Dotacje, firma P.P.H.U. KOŁTON S.C. zaprasza do składania ofert w zakresie robót budowlanych na potrzeby budowy obiektu produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną.

Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki składania ofert zostały określone w formularzu zapytania ofertowego, dołączonym do niniejszego komunikatu.

Załącznik nr 6. Dokumentacja projektowa - ze względu na rozmiar i ilość dokumentów, dokumentacja projektowa jest dostępna do pobrania pod poniższym adresem internetowym: https://drive.google.com/open?id=0BzL_FjwQAE8AMTd1MXBfenBWdE0

2017-10-18 // Informacja o wyborze wykonawcy

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 28.09.2017 r. w zakresie robót budowlanych na potrzeby budowy obiektu produkcyjnego z zapleczem socjalno-biurowym i infrastrukturą techniczną, najkorzystniejszą (jedyną) ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budowlane „SIKORA” Wojciech Sikora. Niniejszym, podmiot ten został wybrany do wykonania przedmiotowej usługi.