Clean Air | Kołton

Loading color scheme

Czyste powietrze

 

Program czyste powietrze został stworzony na potrzeby tysiąca polskich domów dla poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia zanieczyszczeń emitowanych do środowiska. Szablonowym priorytetem tego programu wymiana źródła ogrzewania na nowe, spełniające wymogi eko design oraz termomodernizacja budynków (wymiana stolarki okiennej, docieplenie domu i inne).

Nasza firma namawia przede wszystkim do zmiany starych źródeł ogrzewania, które są nieefektywne i nieekologiczne. W swojej ofercie posiadamy kotły, które spełniają wymogi eko design a ich zakup może być dofinansowany z rządowego programu Czyste powietrze. Pod linkiem znajdą Państwo instrukcję jak należy wypełnić wniosek. W biurze firmy pod nr telefonu 182642667 udzielamy informacji na temat kotłów, doboru mocy, wyceny. Można również pisać na adres email: firma@kolton.pl. Zachęcamy do składania zapytań.

Typoszereg kotłów do programu "Czyste Powietrze"

 

Ściślej ujmując:

  • adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania (wyjątek przy budowie nowego domu: brak dofinansowania na termomodernizację)
  • inwestycje dofinansowane z programu zapewnią efektywniejsze i ekonomiczne zarządzanie energią w domu.

W ramach programu możemy otrzymać dofinansowanie na:

  • docieplenie budynku
  • wymianę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne oraz fotowoltaika)
  • montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Program trwa do końca czerwca 2029 roku a maksymalna kwota dotacji to 53 000 zł.

http://www.wfosigw.pl/sites/default/files/ulotka.pdf

Pod linkiem znajdą Państwo instrukcję jak należy wypełnić wniosek. W biurze firmy pod nr telefonu 182642667 udzielamy informacji na temat kotłów, doboru mocy, wyceny. Można również pisać na adres email: firma@kolton.pl. Zachęcamy do składania zapytań.

archivo PDF
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU
archivo PDF
TYPOSZEREG
BioPellmax