PARP | Kołton

Loading color scheme

Dofinansowanie projektu z Uni Europejskiej

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 – poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP 2018-01-29

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe KOŁTON S.C. Wojciech Kołton, Krzysztof Kołton realizuje projekt pn.: "Innowacyjny system optymalizujący strumień powietrza procesowego dedykowany do kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego w tym biomasy” w ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Cel projektu: podniesienie innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie znacząco ulepszonych produktów - serii kotłów c.o. z automatycznym podawaniem paliwa stałego, wyposażonych w system optymalizujący strumień powietrza procesowego.

Planowane efekty: w wyniku zrealizowania projektu zostanie rozpoczęty proces wdrożenia do działalności gospodarczej Firmy szeregu innowacyjnych, udoskonalonych produktów. Dodatkowymi efektami dla Przedsiębiorcy będą:

- dywersyfikacja oferty produktowej i poszerzenie obecnego rynku zbytu,
- zwiększenie grona dotychczasowych klientów,
- wzmocnienie współpracy z sektorem naukowo-badawczym,
- stworzenie wizerunku innowacyjnej firmy, kreującej nowe rozwiązania w obszarze produktów grzewczych.

Wartość projektu: 399 750,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 276 250,00 zł