Controllers | Kołton

Loading color scheme
Controlleri

REGULATOR POKOJOWY Z KOMUNIKACJĄ RS

KOŁTON ST K 10

(ST 281)
Characteristic
 • sterowanie temperaturą pokojową
 • sterowanie temperaturą kotła CO
 • sterowanie temperaturą CWU
 • sterowanie temperaturą zaworów mieszających (dostępne przy współpracy z modułem zaworu)
 • tygodniowy program ogrzewania
 • budzik
 • podgląd temperatury zewnętrznej (dostępne przy współpracy z modułem zaworu)
 • blokada rodzicielska
 • wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej
 • wygaszacz ekranu – pokaz slajdów
 • aktualizacja oprogramowania poprzez USB

Equipment
 • duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz
 • szklany przedni panel 2mm
 • wbudowany czujnik pokojowy
 • kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła
 • moduł do bezprzewodowej komunikacji RS ST-260 (opcja dodatkowa)

KOŁTON ST 281 C

(wersja bezprzewodowa- do montażu podtynkowego)
Characteristic
 • sterowanie temperaturą pokojową
 • sterowanie temperaturą kotła CO
 • sterowanie temperaturą CWU
 • sterowanie temperaturą zaworów mieszających (dostępne przy współpracy z modułem zaworu)
 • tygodniowy program ogrzewania
 • budzik
 • podgląd temperatury zewnętrznej (dostępne przy współpracy z modułem zaworu)
 • blokada rodzicielska
 • wyświetlanie aktualnych przebiegów temperatury kotła i pokojowej
 • wygaszacz ekranu – pokaz slajdów
 • aktualizacja oprogramowania poprzez USB

Equipment
 • duży, czytelny, kolorowy, dotykowy wyświetlacz
 • szklany przedni panel 2mm
 • wbudowany czujnik pokojowy
 • kabel komunikacyjny RS do sterownika kotła
 • moduł do bezprzewodowej komunikacji RS ST-260 (opcja dodatkowa)

REGULATORY POKOJOWE DWUSTANOWE

KOŁTON ST 294

(wersja przewodowa lub bezprzewodowa)
* biały lub czarny
Characteristic
 • sterowanie temperaturą pokojową +/- z dokładnością 0,1 st. C
 • histereza
 • przewodowa komunikacja

Equipment
 • wbudowany czujnik pokojowy
 • wyświetlacz LED
 • baterie 2xAAA

KOŁTON ST 290

(wersja przewodowa lub bezprzewodowa)

Regulator pokojowy typu ST-290 jest przeznaczony do sterowania urządzeniem grzewczym (np. piecem gazowym, olejowym, elektrycznym lub sterownikiem kotła). Regulator ten ma za zadanie utrzymywać zadaną temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie styku) z informacją o dogrzaniu pomieszczenia do wymaganej temperatury.

Characteristic
 • sterowanie temperaturą pokojową
 • tygodniowy program ogrzewania
 • program dzień/noc
 • program ręczny
 • funkcja Optimum Start
 • funkcja grzanie/chłodzenie

Equipment
 • chwilowe podświetlenie wyświetlacza
 • wbudowany czujnik pokojowy
 • baterie

Funkcja OPTIMUM START

Funkcja ta pozwala na inteligentne sterowanie urządzeniem grzewczym, zwiększa efektywność i zapewnia lepszy komfort cieplny. Regulator pokojowy ucząc się sam dobierze optymalny czas załączenia kotła w celu osiągnięcia komfortu cieplnego, tak aby pomieszczenie zostało dogrzane do zadanej temperatury na zadany wcześniej czas.

Funkcja GRZANIE/CHŁODZENIE

Funkcja pozwala sterować urządzeniami służącymi do ogrzewania jak urządzeniami chłodzącymi czy klimatyzatorami. W celu konfiguracji pracy należy wybrać w menu funkcję, którą chcemy aby regulator wykonywał (grzanie lub chłodzenie)

KOŁTON ST 292

(wersja przewodowa lub bezprzewodowa)

Regulator pokojowy typu ST-292 jest przeznaczony do sterowania urządzeniem grzewczym (np. piecem gazowym, olejowym, elektrycznym lub sterownikiem kotła).Regulator ten ma za zadanie utrzymywać zadana temperaturę w mieszkaniu przesyłając sygnał do urządzenia grzewczego (rozwarcie styku) z informacja o dogrzaniu pomieszczenia do wymaganej temperatury.

Characteristic
 • komunikacja bezprzewodowa
 • sterowanie temperaturą pokojową
 • tygodniowy program ogrzewania
 • program dzień/noc
 • program ręczny
 • funkcja Optimum Start
 • funkcja grzanie/chłodzenie

Equipment
 • chwilowe podświetlanie wyświetlacza
 • wbudowany czujnik pokojowy
 • bezprzewodowy czujnik zewnętrzny (opcja dodatkowa)
 • czujnik temperatury podłogi (opcja dodatkowa)
 • zasilacz z odbiornikiem sygnału
 • baterie
 • szklany panel przedni 3mm
 • przyciski pojemnościowe

Funkcja OPTIMUM START

Funkcja ta pozwala na inteligentne sterowanie urządzeniem grzewczym, zwiększa efektywność i zapewnia lepszy komfort cieplny. Regulator pokojowy ucząc się sam dobierze optymalny czas załączenia kotła w celu osiągnięcia komfortu cieplnego, tak aby pomieszczenie zostało dogrzane do zadanej temperatury na zadany wcześniej czas.

Funkcja GRZANIE/CHŁODZENIE

Funkcja pozwala sterować urządzeniami służącymi do ogrzewania jak urządzeniami chłodzącymi czy klimatyzatorami. W celu konfiguracji pracy należy wybrać w menu funkcję, którą chcemy aby regulator wykonywał (grzanie lub chłodzenie)

Czujnik TEMPERATURY PODŁOGOWEJ

Przy zastosowaniu dodatkowego czujnika temperatury podłogowej regulator pokojowy będzie sterował temperaturą pomieszczenia uwzględniając przy tym temperaturę podłogi (należy ustawić temperaturę minimalną i maksymalną podłogi). Między innymi możemy zapobiec przed wychłodzeniem się podłogi w pomieszczeniach dobrze nasłonecznionych.

STEROWNIKI DO KOTŁÓW ZASYPOWYCH

ST-891 zPID

Characteristic
 • zaawansowane, jednocześnie proste i intuicyjne menu
 • sterowanie wentylatorem oraz siłownikiem zaworu mieszającego
 • sterowanie pompa CO, CWU oraz pompą dodatkową
 • możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacja RS lub tradycyjna
 • możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM, ST-500 ETHERNET, Wi-Fi
 • oprogramowanie zPID

Equipment
 • duży wyświetlacz grafi czny ułatwiający obsługę sterownika
 • czujnik temperatury CO, CWU, zaworu i powrotu
 • czujnik temperatury wylotu spalin zPID
 • kabel zasilający, kable zasilający pomp
 • posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)
 • obudowa sterownika dostosowana do montażu pod zabudowę kotła
 • jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury

STEROWNIKI DO KOTŁÓW Z PODAJNIKIEM

ST-491

Characteristic
 • zaawansowane, jednocześnie proste i intuicyjne menu
 • sterowanie wentylatorem i podajnikiem ślimakowym
 • sterowanie pompa CO, CWU, podłogową i cyrkulacyjną
 • sterownie siłownikiem zaworu mieszającego
 • możliwość podłączenia regulatora pokojowego z komunikacja RS lub tradycyjną
 • możliwość podłączenia modułu ST-65 GSM, ST-500 ETHERNET, Wi-Fi

Equipment
  Standard
 • duży wyświetlacz grafi czny ułatwiający obsługę sterownika
 • czujnik temperatury podajnika (zabezpieczenie)
 • czujnik temperatury CO, CWU, podłogowej
 • czujnik temperatury zaworu i powrotu
 • czujnik zewnętrzny
 • posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)
 • kabel zasilający, kable zasilające pompy
 • jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury

ST-571 zPiD

Characteristic
 • sterowanie podajnikiem i wentylatorem oraz pompami CO, CWU
 • sterowanie 2 pompami dodatkowymi (CO, Ochrona kotła, cyrkulacyjna,podłogowa, krótkiego obiegu, zaworu)
 • sterownie 2 siłownikami zaworu mieszającego
 • sterowanie pogodowe (automatyczny tryb lato). Obsługa bufora
 • możliwość podłączenia regulatora dwustanowego lub z komunikacją RS
 • możliwość podłączenia modułu ST-65 GSMST-505 ETHERNET lub WiFi RS
 • możliwość sterowania dwoma zaworami za pomocą dodatkowych modułów ST-431n

Equipment
 • kolorowy, dotykowy wyświetlacz grafi czny ułatwiający obsługę sterownika
 • czujnik temperatury CO, CWU, podajnika (zabezpieczenie)
 • 2 czujniki zaworu, powrotu, zewnętrzny (bez przewodu), spalin (wersja zPID)
 • dwa czujniki dodatkowe
 • posiada zabezpieczenie temperaturowe (termik)
 • możliwość aktualizacji oprogramowania przez port USB
 • kabel zasilający, kable zasilające pompy
 • dezynfekcja bojlera
 • jednomodułowa obudowa panelowa pod zabudowę kotła wykonana z wysokiej jakości materiałów odpornych na wysokie oraz niskie temperatury
 • oprogramowanie zPID

STEROWNIKI DO KOTŁÓW NA PELLET

KOŁTON ST-973

Characteristic
 • zaawansowane, jednocześnie proste i intuicyjne menu
 • sterowanie wentylatorem i palnikiem pelletowym
 • sterowanie pompą CO i CWU
 • sterowanie pompą dodatkową
 • sterowanie tygodniowe
 • współpraca z regulatorem pokojowym K-10, ST-290, ST-292
 • możliwość podłączenia modułu GSM ST-65, ETHERNET ST-505, ST-5060 WiFi
 • współpraca z buforem
 • rozpalanie za pomocą zapalarki
 • sterowanie zaworem mieszającym (pompą zaworu)
 • możliwość rozbudowy o kolejne dwa zawory
 • sterowanie ruchomym rusztem palnika
 • możliwość wyboru pracy: Standard lub Modulacja
 • możliwość określenia godzin pracy kotła

KOŁTON ST-979

Characteristic
 • zaawansowane, jednocześnie proste i intuicyjne menu
 • sterowanie wentylatorem i palnikiem pelletowym
 • sterowanie pompą CO i CWU
 • sterowanie dwiema pompami dodatkowymi
 • sterowanie tygodniowe
 • współpraca z regulatorem pokojowym K10, ST-290, ST-292
 • możliwość podłączenia modułu GSM ST-65,
 • wbudowany moduł ETHERNET
 • współpraca z buforem
 • rozpalanie za pomocą zapalarki
 • płynne sterowanie trzema zaworami mieszającymi (trzema pompami zaworów)
 • możliwość rozbudowy o kolejne dwa zawory
 • sterowanie ruchomym rusztem palnika
 • możliwość wyboru pracy: Standard lub Modulacja
 • możliwość określenia godzin pracy kotła

STEROWNIKI DO KOMUNIKACJI

KOŁTON ST-505

Characteristic
 • moduł internetowy przewodowy, przy współpracy z pozostałymi sterownikami
 • interfejs grafi czny z animacją na ekranie komputera domowego
 • możliwość wprowadzenia zmiany temperatur zadanych zarówno dla pomp jak i dla zaworów mieszających
 • możliwość wprowadzenia zmiany temperatur zadanych na regulatorze pokojowym RS
 • podgląd temperatur na czujnikach
 • podgląd historii temperatur
 • podgląd historii i rodzaju alarmu
 • wersja na urządzenia mobilne do pobrania w Google Play

KOŁTON ST-5060 Wi-Fi RS

Characteristic
 • moduł internetowy WiFi RS ST-5060
 • łączność z internetem poprzez sygnał WiFi
 • funkcje realizowane przez ST-505

KOŁTON ST-65

Characteristic
 • moduł GSM
 • współpraca ze sterownikami z komunikacją RS
 • kontrola temperatur czujników przez wiadomości sms
 • powiadomienia sms oraz telefoniczne (rozmowa przychodząca) o alarmach kotła
 • możliwość zmiany temperatur zadanych przy pomocy telefonu komórkowego
 • zabezpieczenie modułu kodem autoryzacji